Tusen första hjälpen-väskor till Ukraina
Scouterna i Polen har bett oss om hjälp. De behöver sjukvårdsmaterial när de möter människor på flykt vid gränsen. Vi ska fixa 1000 väskor med första hjälpen-material. En väska kostar ca 400 kronor. Ditt stöd behövs.
Så här ligger vi till:
(uppdateras manuellt ungefär en gång om dagen - här finns liveräknare)
170 454 kr
har hittills kommit in i gåvor till insamlingen
426 st
sjukvårdsväskor räcker de insamlade medlen till. Minst.
344 st
sjukvårdsväskor har hittills levererats till Polen
Scouterna vid Ukrainas gräns behöver ditt stöd
Varje dag inställer sig hundratals frivilliga polska scouter vid gränsen till Ukraina. Dessa fantastiska människor hjälper till att ta emot och ta hand om de flyktingar som kommer. De polska scouterna har tagit emot varor från hela Europa som de gått igenom och sorterat. I samarbete med myndigheterna är scouterna med på plats och hjälper till där de behövs, delar ut mat och förnödenheter, tröstar och lyssnar, tar hand om de sårade. Som organisation gör scouterna ett oerhört viktigt arbete i en tid då vi som mest behöver stå enade i kärlek och medmänsklighet.
Vi har genom direktkontakt med den polska scoutorganisationen fått en vädjan om hjälp: "Kan ni snälla skicka ner första-förbands-material?" - ”Självklart”, säger vi, ”Alltid Redo”.
Anledningen till att de ber om färdiga kit och inte pengar är enkel. Sjukvårdsmaterialet är svårt att få tag i. I krigets fotspår har Polen gjort slut på sina lager av medicinska vårdprodukter. Vi kommer därför att köpa in materialet här i Sverige och sätta samman de kit som scouterna och myndigheterna har bett om. Dessa kommer sedan skickas direkt till våra scoutvänner vid gränsen och vara till hjälp där de behövs som mest.
Fotografierna nedanför har vi lånat från ZHP:s Facebook-sida